เพลงสากลกับเพลงไทย

เพลงสากลกับเพลงไทยต่างกันอย่างไร

เพลงสากลกับเพลงไทย เพลงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้จิตใจผ่อนคลายและช่วยลดความเครียดได้และไม่ว่าจะเป็นการฟัง้ะลงประเภทใดหรือภาษาใดก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดและช่วยให้ผ่อนคลายได้ทั้งสิ้น แต่การฟังเพลงที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยส่วนใหญ่คนเรานั้นก็จะนิยมฟังเพลงสากลเพราะพลงสากลเป็นเพลงที่มีความไพเราะและเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วย

ดังนั้นแล้วความแตกต่างระหว่างเพลงไทยกับเพลงสากลจึงเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่ได้จะบอกว่าเพลงไทยไม่เพราะนะ เพราะเพลงว่าจะเพลของภาษาหรือชาติไหนก็มีความเพราะและเอกลักษณืในแต่ละภาษานั้นๆ แต่อาจจะมีความแตกต่างในบางเรื่องที่ทำให้คนฟังนั้ฟังเพลงสากลมากกว่าภาษาอื่นๆนั่นเอง

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพลงไทยและเพลงสากลมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของภาษานั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เพลงสากลได้รับความนิยมมากกว่าก็เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการร้องนั้นเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลเป็นภาษาที่ทุกคนสามารถและจำเป็นที่จะต้องพูดหรือร้องได้นั่นเอง

ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นฟังเพลงสากลมากกว่าที่จะฟังเพลงไทยเพราะเพลงสากลสามารถแปลออกได้ว่าเนื้อเพลนั้นมีความหมายอย่างไร แต่เพลงไทยคนฟังที่ไม่ใช่คนไทยก็อาจจะไม่สามารถแปลออกทำมห้ไม่รู้ความหมายของเพลงจงไม่เกิดความจูงใจในการฟังเพลงไทยนั่นเอง

นอกจากเรื่องภาษาแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านดนตรีของเพลงสากล โดยวงการเพลงสากลนั้นเป็นวงการเพลงที่มีความใหญ่มาก และการทำเพลงในแต่ละครั้งเป็นการทุ่มทุ่นในการสร้างสรรค์เพลงให้ออกมาดีที่สุดและไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำเพลงก็ต้องเป็นเทคโนโลยที่จะสามารถทำให้เพลงนั้นมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเพงเดิมๆที่ผ่านมา

จึงเป็นสิ่งที่เพลงไทยนั้นยังไม่สามารถไปเทียบกับเพลงสากลได้ด้วยถงแม้วงการเพลงไทยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนไทยแล้วฟังเพลงไทยนั้นมีจำนวนที่น้อย ทำให้ศิลปินไทยที่ได้โกอินเตอร์ก็นิยมที่จะร้องเพลงของตัวเองเป็นภาษาสากลเพื่อสามารถโกอินเตอร์ได้นั่นเอง

แต่ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลและถึงแม้จะมีความแตกต่างที่ต่างกัน ทั้งเรื่องภาษา เทคโนโลยีในการทำเพลง จำนวนผู้ฟังเพลงหรืออื่นๆอีกมากมาย แต่เพลงนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราผ่อนคลายได้เสมอ ดังนั้นแล้วเราเป็นคนไทยเราอาจจะมีความชอบในเพลงสากลและมีการฟังเพลงสากลยู่บ่อยๆ แต่ก็อย่าลืมว่าเพลงไทยนั้นก็เป็นเพลงที่น่าฟังและควรให้การสนับสนุนให้วงการเพลงไทยนั้นเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท