On Trend

Popular Stories

aversionofthetruth

เริ่มตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย รวมถึงวิธีวิทยาในการจำแนกและกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตามวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สากล โดยนำเสนอลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันตกในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีสัมพันธภาพกับบริบท ที่ก่อให้เกิดและกำหนดลักษณะรูปแบบศิลปกรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงความจำ ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

On Focus

All About
Photography

ศิลปะในยุคไบแซนไทน์ 

Byzantine-period ศิลปะในยุคต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของศรัทธาต่างๆ มนุษย์มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆหรือการพัฒนาประเทศต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดที่ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหรื

ประวัติศาสตร์และความสำคัญของการเรียนรู้งานศิลปะ 

Artwork ประวัติศาสตร์คือหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นทัศนคติต่างๆของผู้คนในยุคแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่ช่วยผู้คนมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง

On Flight

Travel & Explore the world

Byzantine-period

ศิลปะในยุคไบแซนไทน์ 

Byzantine-period ศิลปะในยุคต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของศรัทธาต่างๆ มนุษย์มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆหรือการพัฒนาประเทศต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดที่ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหรือการพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาการ

Artwork

ประวัติศาสตร์และความสำคัญของการเรียนรู้งานศิลปะ 

Artwork ประวัติศาสตร์คือหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นทัศนคติต่างๆของผู้คนในยุคแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่ช่วยผู้คนมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปั

Leonardode-Vinci

ศิลปินชื่อดังของโลก Leonardo de Vinci 

Leonardode-Vinci คนที่จะเป็นศิลปินหรือนักสร้างสรรค์ศิลปะได้นั้นจะต้องมีทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะให้มีความโดดเด่นและแต่งต่างจากคนอื่นและเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ โดยผลงานที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับจากคนทั่วไป ทำให้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นจึงเกิดศิลปินที่แต

Hit-song

เพลงยอดฮิตตลอดกาล

Hit-song เพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลง แนวดนตรี การร้อง หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับเพลง ก็ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับกระแสนิยมในปัจจุบัน แต่เพลงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็มักจะถูกลืมเอวันเวลาผ่านไป แต่ก็มีหลายๆเพลงที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไรก็ไม่สาม

Portrait

การถ่ายภาพ Portrait

Portrait การถ่ายภาพ Portrait คือ การถ่ายภาพบุคคล เน้นให้ความสำคัญหรือองค์ประกอบหลักไปที่ตัวบุคคล เป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับบุคคลผ่านภาพถ่าย อาจจะเป็นไปเพื่อการสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก แววตา สีหน้าของบุคคล หรือแม้กระทั่งการสื่อให้เห็นถึงรูปร่าง สัดส่วน ท่าทาง อิริยาบถ เสื้อผ้า เครื่องแต่งการต่างๆของบุคค

Starbucks

ตำนานหญิงสาว บนแก้ว “Starbucks” คือใครกันนะ เธอคือเงือกน้อยหรอ?

Starbucks Starbucks เพื่อนๆหลายคนที่เข้าร้านกาแฟชื่อดังอย่าง “Starbucks” แล้วเพื่อนๆคงคุ้นตาเป็นแน่แท้ ที่บนแก้วของสตาบัคทุกแก้วจะมีหญิงสาวอยู่บนแก้วทุกใบและเธอคือใครกันนะ บางคนก็คิดว่าเธอเป็นนางเงือกน้อยธรรมดาๆเท่านั้นแต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลย เธอคือนางปีศาจร้าย นามว่า “Siren” หรือ “ไซเรน” นั้นเอง !

Naga-Fireballs

ตำนานบั้งไฟพญานาค

Naga-Fireballs        Naga-Fireballs เรื่องราวของบั้งไฟพญานาคนั้นเป็นเรื่องราวที่ยังคงมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีความเชื่อกันอยู่ซึ่งในทุกๆปีนี้ผู้คนจากทั่วทุกจังหวัดต่างๆก็จะพากันหลั่งไหลเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายเพื่อไปดูบั้งไฟพญานาคซึ่งเราจะเห็นเป็นประจำทุกปีโดยจะเกิดขึ