On Trend

Popular Stories

aversionofthetruth

เริ่มตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย รวมถึงวิธีวิทยาในการจำแนกและกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตามวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สากล โดยนำเสนอลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันตกในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีสัมพันธภาพกับบริบท ที่ก่อให้เกิดและกำหนดลักษณะรูปแบบศิลปกรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงความจำ ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

On Focus

All About
Photography

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันและอุปกรณ์ต่างๆ 

งานศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของจิตรกรหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างคุณค่ามูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างก็ตามในยุคปัจจุบัน เกี่ยวกับงานศิลปะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น graphic Designer หรือแม้จะเป็นโครงสร้างทางความคิดของผู้คนมีการส่งต่อให้มี

การพัฒนาการของกลุ่มการทำงานศิลปะ 

ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความเป็นอยู่ของผู้คนหรือไม่ก็จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้คนในยุคทันสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือแม้แ

On Flight

Travel & Explore the world

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันและอุปกรณ์ต่างๆ 

งานศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของจิตรกรหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างคุณค่ามูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างก็ตามในยุคปัจจุบัน เกี่ยวกับงานศิลปะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น graphic Designer หรือแม้จะเป็นโครงสร้างทางความคิดของผู้คนมีการส่งต่อให้มีการพัฒนาอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันทั้งในระบ

การพัฒนาการของกลุ่มการทำงานศิลปะ 

ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความเป็นอยู่ของผู้คนหรือไม่ก็จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้คนในยุคทันสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดของผู้คน ทุกคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

Boy Imagine กับแนวเพลงที่แตกต่าง

นักร้องหนุ่มเสียงอันเป็นเอกลักษณ์จากเชียงใหม่และถือว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถถึงแม้ว่าในช่วงชีวิตของเขานั้นอาจจะไม่ได้โลดแล่นในวงการเพลงอย่างเต็มที่ แต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเขาตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น จนถึงปัจจุบันนี้นั้นเขาก็ยังคงทำผลงานเพลงออกมาให้ผู้ฟังได้ชื่นชมและรับฟังอย่างสม่ำเสมอ เขาคนนี้ไม่ได้

ศิลปินแนวเพลงที่แปลกใหม่ Boy Imagine

Boy Imagine เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินในแนวเพลงอินดี้ กว่าที่เขานั้นจะก้าวมาเป็นศิลปินแนวอินดี้ที่เป้นที่นิยมได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และสิ่งที่เขานั้นหวังนั้นก็ไม่ใช่การเป็นนักร้องที่มีชื่อสียงมากมาย เขาเพียงแต่ต้องการถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะที่เขานั้นได้แต่งและขับร้องให้ผู้ที่ชื่นชแบในการฟังเพลงได้

เรียนศิลปะต้องซื้ออะไรบ้าง

Art Supply ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เรียนหรือทำงานด้านศิลปะเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์สิ่งของเหล่านี้นั้นก็จะทำให้เราไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพ ซึ่งศิลปะนั้นก็มีหลากหลายประเภทแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นสำหรับในขั้นเริ่มต้นก็มักจะเลือกศิลปะแบบง่ายก่อนนั่น ก็

เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Portrait

การถ่ายภาพแบบ Portrait ถือว่าเป็นการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมในการถ่ายในระดับต้นๆของวงการถ่ายภาพเลยทีเดียว ซึ่งการถ่ายภาพลักษณะ Portrait นั้นเป็นการถ่ายภาพที่มีความสวยงามและเป็นการถ่ายภาพที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับแบบในภาพที่ถ่ายเป็นหลักนั่นเองและภาพลักษณะนี้นั้นยังสามารถใช้ในการต่อยอดการใช้งานไปยังส

ความหลากหลายทางศิลปะ

ศิละปะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้อย่างไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดคำว่าความหลากหลายทางศิลปะขึ้น เพราะศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการจำกัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ศิลปะเป็นความหลากหลายและไม่มีข้อจำกัดด้วยนั่นเอง ศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดข้นมาอย่างช้านานและเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาให้สวยงามและแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ