ประวัติความเป็นมาของ Xinhai Revolution 

     เมื่อพูดถึงเรื่องของการปฎิวัติแล้ว ส่วนใหญ่การปฎิวัติดังดัง ที่มีรู้จักกันระดับโลกนั้น Xinhai Revolution มักจะเกิดขึ้นทางแทบประเทศในแทบยุโรปและอเมริกา  เพราะผู้คนส่วนใหญ่ในแทบดังกล่าวมักจะได้รับการกดขี่ข่มแห่ง แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าในแทบประเทศในโซนเอเชียนั้น จะไม่มีเลย

การปฎิวัติเกิดขึ้นกันบ่อยครั้ง แต่ไม่ค่อยโด่งดังมากนัก แต่มีการปฎิวัติครั้งหนึ่งที่ทำให้เอเซียการเป็นที่รู้จักว่าก็มีประเทศที่ประชาชนไม่พอใจกับระบบการปกครองของผู้นำประเทศจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการปฎิวัติได้เช่นเดียวกัน 

     สำหรับการปฎิวัติในแทบเอเชียนั้น ก็คือการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ.  1911 ในทวีปเอเชียก็มีการปฏิวัติครั้งสำคัญเช่นเดียวกันโดยปฏิวัติซินไฮ่คือการล้มล้างราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ.1911

ประเทศจีนปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มากกว่าสองพันปี จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ชิงที่เป็นชาวแมนจูก็เริ่มเกิดความเสื่อมศรัทธาของผู้คนในระบอบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงปกครองประเทศด้วยความล้มเหลวไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องและความขัดแย้งภายในประเทศได้

    ซึ่งเป็นชนวนทำให้ ดร. ซุนยัดเซ็น   นายแพทย์ชาวจีนได้ก่อตั้งคณะปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยที่ต่อมาได้กลายเป็นพรรคก๊กมินตั๋งในภายหลังขึ้นมา นักวิชาการวิเคราะห์สาเหตุของการปฏิวัติครั้งนี้ไว้ทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ 1 ความล้มเหลวในการปกครองของราชวงศ์ชิงที่ไม่สามารถนำจีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้ 2 ปัญหา

ภายในประเทศเช่นระบบขุนนางระบบเศรษฐกิจและ 3 การทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ของชาวแมนจูที่เป็นชนกลุ่มน้อยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวฮั่นที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเป็นอย่างมาก

       การปฏิวัติการปฏิวัติซินไฮ่จะรับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวจีนหัวก้าวหน้าในประเทศและชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมาก ดร. ซุนยัดเซ็นเดินทางขอรับบริจาคเงินจากหลายประเทศที่มีชาวจีนอาศัยอยู่รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันการปฏิบัติในครั้งนี้ใช้เวลาเพียง 4 เดือนเศส ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือเริ่มขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคมปี ค.ศ.1911 จนถึง 12 กุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 1912     

        จักรพรรดิปูยีได้สละราชสมบัติที่เป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงและการล่มสลายของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในจีนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตยดรซุนยัดเซ็นได้ขึ้น

เป็นประธานาธิบดี  ufabet ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ออโต้   เฉพาะกาลของจีนในปี 1912 กับได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐจีนผู้นำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศอย่างไรก็ตามที่กระผมครองด้วยระบอบนี้ได้เพียง 37 ปีในวันที่ 1 ตุลาคมปี 1949 ได้มีการปฏิวัติครั้งที่ 2 เปลี่ยนให้จีนกลายมาเป็นระบอบสังคมนิยมจนถึงปัจจุบัน