ศิลปะในยุคไบแซนไทน์ 

ศิลปะในยุคไบแซนไทน์ 

ศิลปะในยุคไบแซนไทน์  ศิลปะในยุคต่างๆได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของศรัทธาต่างๆ มนุษย์มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆหรือการพัฒนาประเทศต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดที่ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆหรือการพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงพิธีทางศาสนา

ซึ่งการสร้างงานต่างๆเหล่านี้ในยุคสมัยต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แตกต่างกันไปโลกของเรามีการรักษาเกี่ยวกับงานศิลปะเป็นอย่างมาก โรงงานศิลปะคือการแสดงถึงความเชื่อศรัทธารวมถึงสุนทรียภาพของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถผ่านได้อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจะมีงานศิลปะจำนวนมากถูกผลิตออกมามากมายหรือว่ามีการสร้างงานออกมาอยู่ตลอดเวลา

แต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่างไปแต่งหนึ่งยุคที่มีความสำคัญเกี่ยวกับงานศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึง 13 นั่นคือส่วนของใบเซ็นทายซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับคริสเตียนศิลปะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากยุคสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกันได้คือยุคโรมัน วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างเป็นปฏิมากรรมมากมายผู้คนมีความต้องการในการเคารพบูชาหรือว่าเป็นลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงถึงความเชื่อการเข้าถึงศาสนาต่างๆ

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือการพัฒนาเรื่องราวคำสอนเรื่องการสำนักงานต่างๆในยุคนั้นก็มีการผลิตลักษณะมามากมายประติมากรรมในยุคของไบเซนไทน์ เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโรมัน ซึ่งยุคของชาวโรมันก็ถูกส่งต่อทางด้านศิลปะมาจากยุคกรีก นี่จึงแสดงให้เห็นว่าแต่รู้แต่สมัยได้รับอิทธิพลการทำงานที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น งานศิลปะที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ

หรือว่าพันธุ์พืชพรรณไม้ต่างๆ แสดงถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นอย่างไรก็ตามงานศิลปะต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนแห่งการจดบันทึกในยุคสมัยต่างๆเหล่านั้นที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนกฎระเบียบต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยต่างๆทำให้มีความสุขมากมายถูกพัฒนาออกมาไม่ว่าจะเป็นมัณฑนศิลป์ มีความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ศิลปะยุคไบเซนไทน์นั้นเป็นศิลปะที่ไม่ค่อยมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในยุคสมัยนี้สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูหรือการเจริญรุ่งเรืองทำให้อยู่ไบเซนไทน์เป็นยุคที่น่าจดจำเป็นยุคที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของยุคนั้นในการผลิตงานต่างๆออกมา ซึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ยุคไบเซนไทน์ได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากการถูกรุกรานจากอาณาจักรต่างๆหรือศาสนาอื่นๆทำให้ยุคสมัยของไบเซนไทน์จบสิ้นลงและศิลปะเหล่านั้นก็เริ่มเลือนหายไป 

 

 

ขอบคุณ  แทงไก่ชนไทย  ที่ให้การสนับสนุน