ศิลปะสมัยใหม่แบบบารอก

ศิลปะสมัยใหม่ เป็นการสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไปจากในยุคสมัยศิลปะแบบเก่า การเกิดศิลปะสมัยใหม่ขึ้นมานั้น เกิดจากการที่ศิลปะในยุคก่อนหน้านี้นั้นเริ่มได้รับความนิยมในการชมและการสร้างสรรค์น้อยลงไปมากเนื่องจากหารสร้างสรรค์ที่มีการสร้างสรรค์ในแบบเดิมๆทำให้ผู้คนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานศิลปะเหล่านี้นั่นเอง

จึงทำให้เกิยุคฟื้นฟูศิลปะด้วยการพัฒนาแนวคิดด้านการสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างไปจากศิลปะแบบเดิม จึงเรียกยุคนั้นว่ายุคแห่งศิลปะสมัยใหม่ และสิลปะในสมัยใหม่นั้น ก็มีหลสกหลายประเภทที่มีการคิดค้นแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีทั้งความสวยงสมและความน่าสนใจภายในศิลปะแบบใหม่นั้นด้วย

ศิลปะที่ได้ถือกำเนิดในสมัยใหม่นั้นได้แก่  Baroque Art ศิลปะแบบบารอกนั้นเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในชาวงศวรรษที่17ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเกิดศิลปะสมัยใหม่ขึ้นและศิลปะแบบบารอกก็เป็นศิลปะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่น่าสนใจด้วย ศิลปะแบบบารอกนั้น เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นและเป็นศิลปะในแบบฉบับของยุโรป ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กษัตริย์ในยุโรปมีอำนาจต่างๆในการบริกหารสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์

ทำให้ในยุคนั้นเป็นยุคที่คนชนชั้นกลางมีฐานะที่มั่งคั่งและค่อนข้างจะรำรวยกันเป็นส่วนใหญ่ ผลงานที่มีการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนั้น จึงเป็นผลงานที่มีความหรูหรา โดดเด่นและฟุ้งเฟ้ออย่างมากและเป็นสิ่งที่ตอบสนิงสำหรับคนชั้นสูง โดยในยุคนั้นถือว่าศิลปะเป็นสิ่งที่กลับมาได้รับความนิยมในการชมและสร้างสรรค์มากขึ้นอีกครั้ง

เพราะเนื่องจากฐานะที่ดีทำให้คนในแทบทุกชนชั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงในผลงานางด้านศิลปะที่มากขึ้นนั่นเอง และความหรูหราก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานของเหล่าชนชั้นสูงหรือชนชั้นที่มีฐานะที่สามารถจะเป็นเจ้าของสิ่งที่เผ็นผลงานศิลปะเหล่านี้ได้

ศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในยุคนั้นที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตอบสนองคนในยุคนั้นได้อย่างดี เช่น พระราชวังแวร์ซายที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชวังที่มีการนำศิลปะเข้ามาใช้ในการตกแต่งและก่อสร้าง โดยภายในและภายนอกนั้นบ่งบอกถึงความหรุหราของความเป็นศิลปะแบบบารอกได้เป็นอย่างดี และถือว่าสถานที่แห่งนี้นั้น เป็นสถานที่มีได้รับความนิยมในการไปท่องเที่ยวในปัจจุบันด้วย

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศผรั่วเศสและยังเป็นสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของฝรั่งเศสอีกด้วย ไม่เพียงความสวยงามของความเป็นศิลปะแบบบารอกเท่านั้น แต่คามเป็นมาของพราชวังแห่งนี้นั้นก็ถือว่ามีความเป็นมาที่น่าวนใจด้วย

ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สวยงามในเรื่องของความเป็นศิลปะแวยังเป็นสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากอย่างยาวนานด้วย ถ้าหากมีโอกาศไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะสถานที่หนึ่งเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย  สูตร เซ็กซี่ บาคาร่า ฟรี 2020