ป้ายกำกับ: ภัยพิบัติในยุคโมเสส

ภัยพิบัติในยุคโมเสส สะท้อนปัจจุบัน

สำหรับเรื่องนี้ได้กล่าวถึงชายผู้หนึ่งชื่อว่าโมเสสเขาได้…

Read the full article