ป้ายกำกับ: ประเพณีและวัฒนธรรม

พิธีการโกนผมจุก 

พิธีการโกนผมจุก 

พิธีการโกนผมจุก  ซึ่งในสมัยนี้การที่เรานั้นจะเห็นว่ามีก…

Read the full article