ป้ายกำกับ: มองโกลบุกยึดภาคกลางพม่า

มองโกลบุกยึดภาคกลางพม่า จึงทำให้เมืองพุกามแตก

ซึ่งพวกมองโกลที่อยู่เมืองตะโก้งโดยที่ไม่ได้เคลื่อนทัพมา…

Read the full article