สถานที่สำคัญในวัดพระแก้ว 

         เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วกันมาบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาที่จะเดินทางไป

ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงสถานที่สำคัญซึ่งถูกสร้างอยู่ในวัดพระแก้วและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หากมีโอกาสก็ควรที่จะไปศึกษาข้อมูลหรือไปเยี่ยมชมดูสักครั้งหนึ่งมาดูกันว่าภายในวัดพระแก้วนั้นมีสถานที่สำคัญที่ไหนบ้าง

        พระอุโบสถ  ที่นี่ว่ากันว่าตามประวัติความเป็นมาและถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หรืออาจจะกล่าวได้ว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มการสร้างวัดพระแก้วเลยก็ว่าได้

โดยวัดแห่งนี้นั้นจะมีการสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบซึ่งจะมีการประดับประดาด้วยครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทองเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

        

สถานที่สำคัญในวัดพระแก้ว  นอกจากนี้ยังมีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้ง 4 ด้านอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเข้าไปชมความงดงามด้านในพระอุโบสถก็จะเห็นว่าด้านในนั้นก็จะมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังล้อมรอบของผนังของอุโบสถเลยก็ว่าได้และภาพที่มีการถูกเขียนเอาไว้นั้นก็จะมีภาพที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องกันมาจากสมัยอยุธยาหรือภาพเรื่องราวของพุทธประวัตินอกจากนี้ยังมีภาพทศชาติชาดกรวมถึงกระบวนพยุหยาตราราชมาค เป็นต้น 

         อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในพระอุโบสถแห่งนี้ก็คือพระแก้วมรกตซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ยังมีพระบรมรูปของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งก็คือรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 นั่นเองโดยผู้ที่สั่งให้มีการสร้างและนำมาไว้ภายในพระอุโบสถแห่งนี้ก็คือรัชกาลที่ 3 นั่นเอง 

        พระศรีรัตนเจดีย์ สำหรับเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปีพศ. 2398 เนื่องจากว่ามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากลังกาจึงถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่

       ปราสาทพระเทพบิดร   สำหรับปราสาทแห่งนี้นั้นสร้างเป็นลักษณะอาคารจตุรมุขทรงไทยถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณปีพ.ศ 2398 จะเห็นได้ว่าตัวประสาทนั้นยกยอดเป็นทรงปรางค์ซึ่งภายในตัวปราสาทพระเทพบิดรนั้นก็จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีทั้งหมด 5 พระองค์อยู่ภายในปราสาทพระเทพบิดรซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 นั่นเอง 

         หอราชกรมานุสรณ์   สำหรับสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์โดยมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว 

 

สนับสนุนโดย  สล็อต ufabet เว็บตรง