วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี 

        สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารซึ่งวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารแห่งนี้แต่เดิมไม่ได้มีการใช้ชื่อนี้มาก่อนโดยว่ากันว่าในสมัยที่มีการสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ๆนั้นเป็นช่วงประมาณปี 2264 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการขุดคลองขึ้นมาจากคำสั่งของพระเจ้าท้ายสระหลังจากที่มีการขุดคลองเสร็จเรียบร้อย

ชาวบ้านจึงได้มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาและมีการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดปากอ่าว  ซึ่งหากนับจํานวนปีที่มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาก็นับได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

        อย่างไรก็ตามประวัติความเป็นมาของวัดปากอ่าวนั้นระบุว่า พม่าได้บุกเข้ามายึดครองจังหวัดนนทบุรีทำให้ผู้คนนั้นต่างพากันหลบหนีซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นช่วงที่ตรงกับประมาณ ปีพ.ศ. 2307ภายหลังจากที่ถูกพม่าเข้ามายึดครองพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทำให้วัดแห่งนี้ไม่มีพระจำพรรษาและไม่มีชาวบ้านมาทำบุญท้ายที่สุดก็กลายเป็นเพียงแค่วัดกลางเท่านั้น

         อย่างไรก็ตามในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตรงกับช่วงประมาณปีพ.ศ 2317 ปรากฏว่าชาวมอญได้มีการอพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อมาเจอวัดร้างแห่งนี้ก็พาการบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่

และได้มีการปฏิรูปปฏิสังขรณ์วัดให้กลายเป็นวัดที่มีความงดงามมีพระสงฆ์มาจำพรรษาและชาวมอญก็มาทำบุญไหว้พระกันเป็นประจำทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวมอญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

          อย่างไรก็ตามพอมาถึงในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 ปรากฏว่าพระองค์ได้เสด็จเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปากอ่าวแห่งนี้แล้วเห็นได้ว่าวัดนั้นมีความสุขสมลงไปมากพระองค์จึงได้มีการสั่งให้ทำการบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

โดยให้ยึดรูปแบบของเดิมซึ่งเป็นศิลปะสมัยมอญ  หลังจากที่มีการซ่อมแซมจนวัฒน์งดงามดังเดิมแล้วรัชกาลที่ 5 จึงได้พระราชทานชื่อวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อว่าวัดปรมัยยิกาวาสนับตั้งแต่นั้นนั่นเอง

         สำหรับเหตุผลที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีการตั้งชื่อวัดปากอ่าวให้เปลี่ยนมาเป็นวัดปรมัยยิกาวาสนั่นก็เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับกรมสมเด็จสุดารัตน์นะราชประยูรซึ่ง เป็นบุคคลที่ทรงเลี้ยงรัชกาลที่ 5 มาตั้งแต่ในสมัยที่พระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์อยู่นั่นเอง 

          สำหรับวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารแห่งนี้นั้นมีสถานที่ก่อสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และสิ่งที่เป็นจุดเด่นให้กับวัดแห่งนี้มากที่สุดก็คือพระเจดีย์มุเตาซึ่งได้มีการก่อสร้างเอาไว้อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้ศิลปะแบบมอญแท้ในการก่อสร้างปัจจุบันเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะของการเอียงตัวลงเนื่องจากปัญหาดินทรุดตัว

 

สนับสนุนโดย.  ufabet